Danh sách các câu hỏi thường gặp | Trường Nhật ngữ ở Kanamachi`` Trường Nhật ngữ IECC ''

FAQ

Danh sách các câu hỏi thường gặp

Chúng tôi tích cực phổ biến thông tin.

Thông tin về IECC và các thông tin khác được đăng tại đây. ‍

Cho đến bây giờ tôi chưa từng học tiếng Nhật. Vậy tôi có thể nhập học được không?Cho đến bây giờ tôi chưa từng học tiếng Nhật. Vậy tôi có thể nhập học được không?
Hãy cho tôi biết về khí hậu và nhiệt độ của Nhật Bản.Hãy cho tôi biết về khí hậu và nhiệt độ của Nhật Bản.
Tôi có thể đi làm thêm được khôngTôi có thể đi làm thêm được không
Hãy cho tôi biết về việc mở tài khoản ngân hàng.Hãy cho tôi biết về việc mở tài khoản ngân hàng.
Nhà trường có thể chấp nhận đóng vai trò là người bảo lãnh cho việc chuyển đến sinh sống tại Nhật Bản không?Nhà trường có thể chấp nhận đóng vai trò là người bảo lãnh cho việc chuyển đến sinh sống tại Nhật Bản không?
Tôi có thể vừa học tiếng Nhật vừa đi du lịch liên tục với visa ngắn hạn không?Tôi có thể vừa học tiếng Nhật vừa đi du lịch liên tục với visa ngắn hạn không?
Tôi có cần học tiếng Nhật trước khi sang Nhật không?Tôi có cần học tiếng Nhật trước khi sang Nhật không?
Nhà trường có giới thiệu việc làm thêm không?Nhà trường có giới thiệu việc làm thêm không?
Hãy cho tôi biết về bảo hiểm tại Nhật Bản.Hãy cho tôi biết về bảo hiểm tại Nhật Bản.
Tôi nên mang theo khoảng bao nhiêu tiền mặt khi đến Nhật Bản?Tôi nên mang theo khoảng bao nhiêu tiền mặt khi đến Nhật Bản?
Người nước ngoài sống ở Nhật Bản cũng có thể đăng ký nhập học không?Người nước ngoài sống ở Nhật Bản cũng có thể đăng ký nhập học không?
Hãy cho tôi biết về các khoản sẽ hoàn lại tiền nếu tôi hủy nhập học.Hãy cho tôi biết về các khoản sẽ hoàn lại tiền nếu tôi hủy nhập học.
Người đang cư trú tại Nhật Bản có thể trở thành người bảo lãnh tài chính cho tôi được không?Người đang cư trú tại Nhật Bản có thể trở thành người bảo lãnh tài chính cho tôi được không?
Nhà trường có thể đón tôi tại sân bay khi tôi nhập cảnh không?Nhà trường có thể đón tôi tại sân bay khi tôi nhập cảnh không?
Có giới hạn độ tuổi khôngCó giới hạn độ tuổi không