Danh sách bài viết | Trường Nhật ngữ IECC ở Kanamachi

POST List

Danh sách các bài viết

Chúng tôi tích cực phổ biến thông tin.

Thông tin về IECC và các thông tin khác được đăng tại đây.

Trường đã chuyển đi!
10 Tháng Tư, 2020Tự kiểm tra/đánh giá
Hãy cho tôi biết về việc mở tài khoản ngân hàng.
Nhà trường có thể chấp nhận đóng vai trò là người bảo lãnh cho việc chuyển đến sinh sống tại Nhật Bản không?
Tôi có thể vừa học tiếng Nhật vừa đi du lịch liên tục với visa ngắn hạn không?
Tôi có cần học tiếng Nhật trước khi sang Nhật không?
Nhà trường có giới thiệu việc làm thêm không?
Tôi có thể đi làm thêm được không
Hãy cho tôi biết về bảo hiểm tại Nhật Bản.
Hãy cho tôi biết về khí hậu và nhiệt độ của Nhật Bản.
Tôi nên mang theo khoảng bao nhiêu tiền mặt khi đến Nhật Bản?
Người nước ngoài sống ở Nhật Bản cũng có thể đăng ký nhập học không?
Hãy cho tôi biết về các khoản sẽ hoàn lại tiền nếu tôi hủy nhập học.
Người đang cư trú tại Nhật Bản có thể trở thành người bảo lãnh tài chính cho tôi được không?
Nhà trường có thể đón tôi tại sân bay khi tôi nhập cảnh không?