Trường Nhật ngữ "IECC Japanese Language School" của kanamachi. Là trường Nhật ngữ có lịch sử lâu đời và không khí ấm áp, mạnh mẽ trong việc giao lưu văn hóa quốc tế và phát triển nguồn nhân lực.

School Life

Đời sống học đường

Sinh viên trải qua một ngày như thế nào

mục lục
国際文化の交流と人材育成に強い歴史ある西日暮里の日本語学校IECC日本
国際文化の交流と人材育成に強い歴史ある西日暮里の日本語学校IEC国際文化の交流と人材育成に強い歴史ある西日暮里の日本語学校IEC国際文化の交流と人材育成に強い歴史ある西日暮里の日本語学校IEC国際文化の交流と人材育成に強い歴史ある西日暮里の日本語学校IEC

Ngày học sinh

Học sinh lớp sáng và học sinh lớp chiều có lối sống hàng ngày khác nhau. Dưới đây chỉ là một ví dụ. Hãy tham khảo nó và có một cuộc sống học tập viên mãn nhé!

Cho buổi sáng

7: 00-7: 30: Thức dậy

7: 30-8: 00: Ăn sáng

8: 00-9: 00: học

9: 00-12: 20: Lớp học

12: 30-13: 30: Ăn trưa

13: 30-17: 30: Học bài, rảnh rỗi

18: 00-22: 00: Công việc bán thời gian

22: 00-22: 30: Về nhà

22: 30-23: 30: Ăn tối

24: 00-7: 00: đi ngủ

7: 00-7: 30: Thức dậy

7: 30-8: 00: Ăn sáng

8: 00-9: 00: học

9: 00-12: 20: Lớp học

12: 30-13: 00: Ăn trưa, thời gian rảnh

13: 30-14: 00: Trở về nhà

14: 30-17: 30: Học bài, rảnh rỗi

18: 00-19: 00: Ăn tối

19: 30-23: 30: Sở thích, thời gian rảnh

24: 00-7: 00: đi ngủ

Buổi chiều

10: 00-10: 30: Thức dậy

10: 30-11: 30: Ăn sáng

11: 30-12: 00: Chuẩn bị đến trường

12: 00-13: 00: Đi học

13: 00-13: 20: Chuẩn bị vào lớp

13: 20-16: 40: Cả lớp

16: 40-19: 00: Tự học, rảnh rỗi

19: 00-23: 00: Công việc bán thời gian

23: 00-23: 30: Trở về nhà

23: 30-0: 30: Ăn tối

0: 30-2: 00: Sở thích, thời gian rảnh

2: 00-10: 00: Giờ đi ngủ

6: 00-6: 30: Thức dậy

6: 30-7: 00: Ăn sáng

7: 30-12: 00: Công việc bán thời gian

12: 00-12: 30: Ăn trưa

12: 30-13: 20: học

13: 20-16: 40: Cả lớp

16: 40-17: 30: Trở về nhà

17: 30-19: 00: Học

19: 00-20: 00: Ăn tối

20: 00-23: 00: thời gian rảnh

23: 00-6: 00: đi ngủ

Sinh viên trải qua một ngày như thế nào
Trường Nhật ngữ ở Nishinippori với bề dày lịch sử, có thế mạnh về giao lưu văn hóa quốc tế và phát triển nguồn nhân lực. Tăng cường cộng sinh đa văn hóa và phát triển cộng đồng quốc tế.

Trường Nhật ngữ IECC được thành lập năm 1984 với mục đích giao lưu văn hóa quốc tế và phát triển nguồn nhân lực. Tôi đã cống hiến hết mình để đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng quốc tế thông qua việc hiện thực hóa ước mơ của mọi người, chia sẻ các giá trị và văn hóa khác nhau của mỗi quốc gia, và thúc đẩy sự cộng sinh đa văn hóa. Sau đó, vào năm 2012, chúng tôi được tổ chức lại theo một tổ chức quản lý mới và tiếp tục cho đến ngày nay, chúng tôi tham gia vào các hoạt động giáo dục nâng cao tình dục.