Trường Nhật ngữ "IECC Japanese Language School" của kanamachi. Là trường Nhật ngữ có lịch sử lâu đời và không khí ấm áp, mạnh mẽ trong việc giao lưu văn hóa quốc tế và phát triển nguồn nhân lực.

School Info

Thông tin trường học

Điều khoản sử dụng trang web

mục lục
国際文化の交流と人材育成に強い歴史ある西日暮里の日本語学校IECC日本
国際文化の交流と人材育成に強い歴史ある西日暮里の日本語学校IEC国際文化の交流と人材育成に強い歴史ある西日暮里の日本語学校IEC国際文化の交流と人材育成に強い歴史ある西日暮里の日本語学校IEC国際文化の交流と人材育成に強い歴史ある西日暮里の日本語学校IEC

Điều khoản sử dụng trang web

Trang web này được vận hành bởi Công ty TNHH Trường Nhật ngữ IECC (sau đây gọi là "trường này") và các đại lý của nó.

Vui lòng đọc và đồng ý với các điều khoản sử dụng sau đây trước khi sử dụng trang web này.

Copyright

Tất cả nội dung trên trang này được bảo vệ bởi luật bản quyền, luật nhãn hiệu, v.v.

Nghiêm cấm sửa đổi, sao chép hoặc chuyển hướng trái phép cho các mục đích riêng tư ngoài phạm vi pháp luật cho phép.

Giới thiệu về các liên kết

Về cơ bản, bạn có thể tự do đính kèm các liên kết đến trang web này, nhưng các liên kết sau đây bị cấm.

  1. Các liên kết từ các trang web nhằm mục đích vu khống hoặc làm tổn hại đến uy tín của trang web này
  2. Các trang web có chứa nội dung bất hợp pháp hoặc tiềm ẩn bất hợp pháp và các liên kết từ các trang web có liên quan đến nội dung đó
  3. Các liên kết che khuất nội dung của công ty chúng tôi theo những cách khác

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do sử dụng các trang web của bên thứ ba liên kết với trang web này.

Điều khoản sử dụng trang web
Trường Nhật ngữ ở Nishinippori với bề dày lịch sử, có thế mạnh về giao lưu văn hóa quốc tế và phát triển nguồn nhân lực. Tăng cường cộng sinh đa văn hóa và phát triển cộng đồng quốc tế.

Trường Nhật ngữ IECC được thành lập năm 1984 với mục đích giao lưu văn hóa quốc tế và phát triển nguồn nhân lực. Tôi đã cống hiến hết mình để đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng quốc tế thông qua việc hiện thực hóa ước mơ của mọi người, chia sẻ các giá trị và văn hóa khác nhau của mỗi quốc gia, và thúc đẩy sự cộng sinh đa văn hóa. Sau đó, vào năm 2012, chúng tôi được tổ chức lại theo một tổ chức quản lý mới và tiếp tục cho đến ngày nay, chúng tôi tham gia vào các hoạt động giáo dục nâng cao tình dục.