CONTACT

cuộc điều tra

Tin nhắn của bạn đã được gởi đi thành công.
Cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi. Đại diện sẽ liên hệ với bạn trong vòng 1-3 ngày làm việc. Ngoài ra, tùy thuộc vào nội dung, nó có thể bị trộn lẫn.

Nếu bạn đang gấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ chi tiết bên dưới.

[Trường Nhật ngữ IECC]
Tel:
03-5672-9850(ngày trong tuần:09:00〜18:00 / Thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ)
Email:ieccnippori@eco.ocn.ne.jp
* Nếu bạn không nhận được phản hồi từ chúng tôi, có thể nó đã được nhận trong thư mục thư rác của bạn.
Chúng tôi mong muốn được sự ủng hộ tiếp tục của bạn đối với Trường Nhật ngữ IECC.
Quay lại trang đầu